Zimní lov Sivena

Doba lovu: Pátek až Neděle Od 8:00 do 17:00 

Způsob lovu: Plavaná, položená, muškaření

Nástrahy: Těsta, peletky, návnady živočišného původu

Rybář je povinen používat malé háčky bez protihrotu, podběrák, mokrou podložku a peán.

Vyproštění háčku, v případě vrácení ryby vodě, odháčkujeme nejlépe ve vodě, nebo na mokré podložce.

Ryba položená na led nesmí být vracena vodě!!

Řád rybaření

Povolenka není přenosná na druhou osobu a nelze přerušovat !

 

K jedné povolence je povolena pouze 1 osoba jako doprovod včetně dětí dalši osoby budou zpoplatněny dle ceníku.

 

Chytá se na dva pruty. Za příplatek po dohodě se správcem areálu na pruty tři

 

Používat lze pouze jeden návazec s háčkem bez protihrou a kmenovím vlascem o minimální tloušťce 25mm.

 

Rybář musí mít u sebe metr, podběrák, peán, podložku pod ulovenou rybu a dezinfekci.

 

Každý rybář se omezuje pouze na prostor jemu k rybolovu určený.

 

Rybář nemění místo rybolovu.

 

 

S ulovenou rybou je nutné zacházet šetrně a co nejrychleji vrátit zpět do vody. Rybu vracíme zpět z předem připravené podložky a ne z podběráku.

 

 

Focení ryby mimo vodu je povoleno pouze nad podložkou a to ve dřepu či v pokleku. Ryba nesmí při manipulaci na břehu „oschnout“. Je nutné ji v dostatečné míře polévat vodou z předem připraveného vědra.

 

 

Každý rybář loví na vlastní nebezpečí, provozovatel areálu neručí za úrazy , odcizené věci nebo motorová vozidla.

 

Krmení je možné po domluvě se správcem areálu a to pouze pomocí pelet, boilie a vařeného partiklu.

Parkování motorových vozidel pouze na parkovišti a to hlavně z důvodu možnosti úniku oleje a jiných ropných látek z vozidla.

 

K zaručení bezpečí je areál monitorován a vstupní brána  se na noc zavírá. Po areálu se volně pohybuje hlídací pes.

 

Na stanovišti a v celém areálu jsou všichni rybáři a ostatní návštěvníci povinni dodržovat čistotu a pořádek, klid a nerušit svým chováním ostatní rybáře.

 

 

Zákaz koupání osob i zvířat.

 

Zákaz volného pobíhání psů po areálu.

 

 

Návštěvník areálu může oheň rozdělávat pouze v komerčně vyráběných grilech po dohodě se správcem na místě tomu určeném a s vlastní odpovědností za případné vzniklé škody .

 

 

Správce má právo kdykoliv zkontrolovat pruty, povinné vybavení rybáře, úlovky, zavazadla při odjezdu s areálu nebo kufr automobilu.

 

Při porušení řádu je rybář vykázán z areálu rybníka a případné vzniklé škody jsou mu naúčtovány.

Konzumace doneseného jídla a nápojů povolena pouze na vlastní nebezpečí.

 

 

Za pohyb dětí v areálu je zodpovědný doprovod. Děti nenechte pobíhat bez dozoru!!! Pozor malá tůň při příjezdu do areálu po levé straně není vůbec střežena!!!!

 

 

Sportovní rybolov a pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí a na odpovědnost držitele povolenky včetně rodinných příslušníků, domácích mazlíčků apod..

 

 

Každý nově příchozí nebo ten kdo opouští areál včetně návštěv je povinen se ihned nahlásit u správce.

 

Při ztrátě nebo poškození vypůjčených věcí bude účtována náhrada v plné výši dle ceníku rybářských potřeb

 

 

Děkujeme za dodržování provozního řádu!!!

 

Provozovatel a majitel areálu si vyhrazuje změny řádu dle potřeb.

Tel : 777 779 967